object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuMAN Lion”s coach R07

Ośrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO prowadzi naukę jazdy w zakresie kategorii D prawa jazdy.

Prawo jazdy kat. D uprawnia do kierowania:

  1. autobusem
  2. autobusem z przyczepą lekką
  3. motorowerem
  4. pojazdem czterokołowym lekkim
  5. ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;

Minimalny wiek do uzyskania uprawnień na kat D wynosi:

  • 24 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D,
  • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku natomiast egzamin można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.

Prawko prowadzi szkolenia na kat. D prawa jazdy autobusem marki MAN Lion”s coach R07 w pełnej wersji turystycznej.

Szkolenie obejmuje 30 godzin teorii i 40 godzin jazd dla osób posiadających kat. C prawo jazdy lub 60 godzin jazd dla osób posiadających kat. B prawo jazdy
Zajęcia teoretyczne można odbyć w formie e-learningu.

Po pozytywnym ukończeniu kursu wraz z kwalifikacją oferujemy możliwość podjęcia stażu, praktyki i pracy w zawodzie kierowcy.

Cennik
Cennik promocyjny
Warunki zapisu na kurs