object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuMAN TGL 12250

Ośrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO prowadzi naukę jazdy w zakresie kategorii C prawa jazdy.

Prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania:

  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. motorowerem
  4. czterokołowcem lekkim
  5. ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;

Minimalny wiek do uzyskania uprawnień na kat C wynosi:

  • 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C,
  • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku natomiast egzamin można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.

Prawko prowadzi szkolenia na kat. C prawa jazdy pojazdem marki MAN TGL 12250.

Szkolenie obejmuje 20 godzin teorii i 30 godzin jazd.
Zajęcia teoretyczne można odbyć w formie e-learningu.

Po pozytywnym ukończeniu kursu wraz z kwalifikacją oferujemy możliwość podjęcia stażu, praktyki i pracy w zawodzie kierowcy.

Cennik
Cennik promocyjny
Warunki zapisu na kurs