object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuCena kursu 500 zł

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi kos spalinowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami.

Warunki stawiane kursantom:

Osoby powinny posiadać:

  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
Czas trwania:

Kurs trwa: 6 godzin szkolenia teoretycznego i 4 godziny zajęć praktycznych.
Podane powyżej godziny są godzinami lekcyjnymi. Jedna godzina lekcyjna wynosi 45 minut.
Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

Ramowy program nauczania:
Lp. Nazwa przedmioty Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
1. Budowa kos spalinowych 2  
2. Obsługa i konserwacja 2  
3. Przepisy BHP, Pierwsza pomoc 2  
4. Zajęcia praktyczne   4
  RAZEM 6 4


Szkolenie odbywa się na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozory Technicznego.

Zajęcia przeprowadzamy w Ośrodku Szkolenia Kierowców jak i u Pracodawcy. W przypadku przeprowadzenia szkolenia u pracodawcy, szkolenie połączone z instruktażem stanowiskowym zgodnie z Ustawą O dozorze technicznym.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia MEN.