object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuOśrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO organizuje kursy na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR w zakresie kursu podstawowego, Przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach, tankowania i roztankowywania cystern oraz Kurs dla kandydatów na doradcę ds. przewozu towarów niebezpiecznych

Kurs dla kandydatów na doradcę ds. przewozu towarów niebezpiecznych:

Część ogólna

 • Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych.
 • Klasyfikacja towarów niebezpiecznych.
 • Budowa i używanie opakowań.
 • Zasady znakowania opakowań i pojazdów.
 • Dokumentacja.
 • Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych.
 • Obowiązki uczestników przewozu.
 • Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem towarów niebezpiecznych
 • Ćwiczenia praktyczne.

Część specjalistyczna

 • Przepisy dotyczące przewozu drogowego.
 • Dokumentacja związana z przewozem drogowym.
 • Pojazdy do przewozu towarów niebezpiecznych.
 • Załadunek i rozładunek.
 • Przewóz w cysternach.
 • Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne
 • Szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem
 • Konsultacje
Warunki stawiane kursantom:

- warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 21 lat,
  - wykształcenie wyższe.
  - osoba niekarana za umyślne spowodowanie przestępstwa

Cena kursu:

Kurs DGSA - 5000 zł