object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuMAN TGL 12250

Ośrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO prowadzi naukę jazdy w zakresie kategorii C+E prawa jazdy.

Prawo jazdy kat. C+E uprawnia do kierowania

  1. w kategorii C+E - pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami),
  2. w kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E - zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;
  3. w kategorii C+E i D - zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy kategorii :

  • B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);

Minimalny wiek do uzyskania uprawnień na kat C+E wynosi:

  • 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C+E,
  • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku natomiast egzamin można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.

Prawko prowadzi szkolenia na kat. C+E prawa jazdy pojazdem marki MAN TGL 12250 plus przyczepa.

Szkolenie obejmuje 25 godzin jazd.

Po pozytywnym ukończeniu kursu wraz z kwalifikacją oferujemy możliwość podjęcia stażu, praktyki i pracy w zawodzie kierowcy.

Cennik
Cennik promocyjny
Warunki zapisu na kurs