object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuMercedes A klasa

Ośrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO prowadzi naukę jazdy w zakresie kategorii B1,B prawa jazdy.

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
 2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
 3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2
 4. motorowerem
 5. czterokołowcem lekkim
 6. ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;

Minimalny wiek do uzyskania uprawnień na kat B wynosi:

 • 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii B

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku natomiast egzamin można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.

Prawko prowadzi szkolenia na kat. B prawa jazdy pojazdami marki Mercedes A klasa , który podstawiamy także na egzamin państwowy.

Szkolenie obejmuje 30 godzin teorii i 30 godzin jazd.
Zajęcia teoretyczne można odbyć w formie e-learningu.

Osoby mogą mieć następujące niesprawności:

 • niesprawną kończynę dolną prawą
 • niesprawną kończynę dolną lewą
 • niesprawne obie kończyny dolne
 • niesprawną kończynę górna
 • niesprawna jedna kończynę dolną i jedną górną

Cennik
Cennik promocyjny
Warunki zapisu na kurs