object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuSzkolenie okresowe kierowców to nowa nazwa dotychczasowych szkoleń zwanych kiedyś kurs przewóz osób oraz kurs przewóz rzeczy. Szkolenie to należy odnawiać co 5 lat. Na prawie jazdy figuruje kod 95 w formacie „95.DD.MM.RRRR” właśnie ta liczba "95" jest urzędowym określeniem uprawnień do zawodowego kierowania pojazdami potwierdzonych zaliczonymi kwalifikacjami. Kierowco nie zapomnij przewóz drogowy wykonujemy tylko gdy KOD 95 jest wpisany w prawo jazdy wraz z datą.

kod 95 wpis do prawo jazdy

Cena szkolenia: 800 zł
Cena kursu dla osób, które ukończyły szkolenie ADR: 600 zł
Cena kursu w pakiecie z kursem podstawowym ADR: 1400 zł

Warunkiem przystąpienia do kursu jest uzyskanie profilu PKZ.
Profil PKZ można uzyskać po przedłożeniu w urzędzie, badań lekarskich i psychologicznych.
Badania lekarskie i psychologiczne można zrobić w naszym OSK, Cena kompletu badań w pakiecie z kursem - 300 zł.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy rzeczy lub osób jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w zależności od daty wydania prawa jazdy:

Data szkolenia Data uzyskania prawa jazdy kat. C lub kat. C1 Data uzyskania prawa jazdy kat. D lub kat. D1
10 września 2009r. -- do dnia 31 grudnia 1980r.
10 września 2010r. do dnia 31 grudnia 1980r. od dnia 1 stycznia 1981r.
do dnia 31 grudnia 1990r.
10 września 2011r. od dnia 1 stycznia 1981r.
do dnia 31 grudnia 1995r.
od dnia 1 stycznia 1991r.
do dnia 31 grudnia 2000r.
10 września 2012r. od dnia 1 stycznia 1996r.
do dnia 31 grudnia 2000r.
od dnia 1 stycznia 2001r.
do dnia 31 grudnia 2005r.
10 września 2013r. od dnia 1 stycznia 2001r.
do dnia 31 grudnia 2005r.
od dnia 1 stycznia 2006r.
do dnia 10 września 2008r
10 września 2014r. od dnia 1 stycznia 2006r.
do dnia 10 września 2009r.
--

Kierowca wykonujący przewóz rzeczy czy przewóz osób różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C i kat. D może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

 1. C, C+E, C1 i C1+E lub
 2. D, D+E, D1i D1+E

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje:

 1. 21 godzin zajęć - w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego z tematów:
  • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa;
  • Stosowanie przepisów;
  • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
 2. 14 godzin zajęć - w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.( dwa tematy do wyboru z niżej przedstawionych):
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • Czynnik ludzki w przewozie drogowym
  • Wizerunek firmy - obsługa klientów
  • Pierwsza pomoc
  • Ergonomia dla kierowców
  • Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem
  • Krajowy przewóz drogowy
  • Międzynarodowy przewóz drogowy
  • Mocowanie ładunku
  • Przewóz drogowy zwierząt
  • Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe
  • Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe
  • Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się
  • Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną
  • Przewóz drogowy drewna
  • Przewóz drogowy towarów budowlanych - w tym zasady zachowania się na placu budowy
  • Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  • Ograniczenia w przewozie drogowym towarów
  • Nienormatywne przewozy drogowe

Szkolenie okresowe, prowadzone w formie cyklu zajęć, obejmuje 35 godzin zajęć, o których mowa powyżej, realizowanych w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego.

Dla osób, które ukończyły szkolenie ADR liczba godzin zajęć ulega zmniejszeniu o 14 godzin.
Dla osób, które ukończyły szkolenie potwierdzające uprawnienia na przewóz zwierząt liczba godzin szkolenia okresowego zostaje zmniejszona o 7 godzin.