object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

PRAWKO

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuMenu

OSK Prawko

Entry qualification category C,C+E,C1,C1+E, D,D+E,D1,D1+E – code 95

Cena kursu: 3500 zł

Driver who gained the following, should complete entry qualification:

 • Driving licence kat. C or C1 – after 10th of September 2009 r.,
 • Driving licence kat. D or D1 – after 10th of September 2008 r.

A driver who is 21 years old can do entry qualification accelerated.

Driver , who completed the carriage of goods or passengers course earlier ant gained driving licence category C or C1 after 10th of September 2009 or driving licence category D or D1 after 10th of September 2009 is obliged to do entry qualification.

Driver, who completed earlier entry qualification category C,C+E, C C1+E or D,D1,D+E,D1+E and received category C or C1 after 10th of September 2009 or driving licence category D or D1 after 10th of September 2008 is obliged to do course in matter of additional entry qualification kwalifikacji wstępnej uzupełniającej.

Expiry date of entry qualification is 5 years. After that period driver is obliged to do recurrent training szkolenie okresowe.

The trening in matters of entry qualification can join a person who:

 • stays at least 185 day a year in Poland – due to personal or professional connections
 • studies for at least 6 months in Poland and presents conformation of this fact
 • Is not citizen of EU member but intends to transport for Polish company

The training in matters of entry qualification involves lessons - 280 hours.

The training is conducted in the form of qualifying course and involves theoretical and practical lessons done in blocks in matters of:

 1. Basic part – for driving licenses of all categories
 2. Specialized part- for driving licence categories:
  1. C, C+E, C1 i C1+E
  2. D, D+E, D1i D1+E
   - According to the program of the training.

Qualiyfying course involves:

 1. In basic part 195 hours theoretical lesson;
 2. In specialist part:
  1. 65 hours theoretical lessons,
  2. 16 hours practical lessons in the traffic
  3. 4 hours practical lessons of driving in special conditions.

Po ukończeniu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu, które uprawnia go do przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test kwalifikacyjny) przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Qualifying test referring to entry qualification involves:

 1. Basic test – 20 questions in matters of the subjects done for basic part of the qualification course, also
 2. Specialist test involves 10 questions – in the matters of the subjects done for specialized part of the qualification course respectfully for category C,C1,C+E,C1+E or D ,D+E, D1,D1+E

Resalt of test is considered as positive when at least:

 1. 16 correct answers to questions included in basic test
  and
 2. 5 correct answered to questions included in specialist test .
 3. Whole number of mistakes 9

Exam duration 30 minutes.