object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuCena kursu 250 zł netto + vat 23%

Dla kogo:

Dodatkowe szkolenie jest skierowane do szerokiej grupy osób zajmujących się bezpośrednio i pośrednio wykonywaniem przewozów drogowym, przewozów drogowym pojazdami nienormatywnymi w szczególności kierowców, osób zajmujących się zarządzaniem transportem i przedsiębiorstwem oraz samych przedsiębiorców.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapewnienie właściwej organizacji i dyscypliny pracy ogólnie wymaganą w stosunku do prowadzenia przewozów oraz przewozów pojazdami nienormatywnymi oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie tych przewozów.

Zakres tematyczny:
 • CZAS PRACY KIEROWCY (ustawa o czasie pracy kierowcy, rozp. WE 561/2006, AETR):
  • Normy prowadzenia pojazdu, wykorzystywanie przerw i odpoczynków (załoga pojedyncza, kilkuosobowa, prom, cykl 6-cio dniowy i 12-dniowy (przewóz osób));
  • Wyłączenia ze stosowania przepisów o tachografach;
  • Wykorzystanie art. 12 rozp. WE 561/2006 w sytuacjach awaryjnych;
  • Najnowsze zmiany w ustawie o czasie pracy kierowcy i rozp. WE 561/2006oraz AETR;
  • Weryfikacja kierowców przez osoby nadzorujące ich pracę (dotyczy ewentualnej kontroli w firmie lub problemy podczas kontroli drogowej).
 • UŻYTKOWANIE TACHOGRAFÓW (rozporządzenie 3821/85 oraz jego najnowsza wersja 165/2014):
  • Omówienie częstych błędów w obsłudze tachografu analogowego i cyfrowego (w tym wypełnianie wykresówek - również na jej odwrocie, wpisy manualne na karcie kierowcy)
  • Kiedy można prowadzić pojazd nie używając wykresówki lub karty kierowcya kiedy wymagana tzw. urlopówka.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWCÓW, ZARZĄDZAJĄCYCH TRANSPORTEM, PRZEDSIĘBIORSTW:
  • Kary pieniężne z załącznika nr 1 do ustawy o transporcie drogowym (odpowiedzialny - kierowca MANDAT KARNY);
  • Kary pieniężne z załącznika nr 2 do ustawy o transporcie drogowym (odpowiedzialny - zarządzający transportem MANDAT KARNY);
  • Kary pieniężne z załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym (odpowiedzialna firma DECYZJA ADMINISTRACYJNA);
  • Przybliżenie kontroli drogowej i w przedsiębiorstwie (wymagane dokumenty).
 • PRZEWOZY POJAZDAMI NIENORMATYWNYMI:
  • Zagadnienia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym odnośnie przejazdów pojazdów nienormatywnych.
  • Rodzaje pojazdów i ich wymiary, dmc, naciski na osie (pojedyncza, podwójna i wielokrotna).
  • Rodzaje dróg i ich maksymalne naciski.
  • Gdzie i kiedy jest wymagane zezwolenie kategorii od I do VII na przejazd pojazdu nienormatywnego.
  • Szczegółowy taryfikator kar pieniężnych za brak wymaganego zezwolenia.
  • Szczegóły odpowiedzialności przewoźnika oraz podmiotów (nadawca, załadowca, spedytor) wykonujące inne czynności związane z przejazdem pojazdu nienormatywnego.
  • Przybliżenie kontroli ważenia pojazdów w tym protokół z kontroli ważenia.
  • Zasady postępowania administracyjnego prowadzone przez organy kontrolne - Kodeks postępowania administracyjnego.

Zakres tematyczny szkolenia oraz terminarz kursów może być dostosowany do potrzeb przedsiębiorcy

Formularz zapisu na szkolenie: