object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuCena kursu 850 zł

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi podestów ruchomych wiszących i masztowych.

Warunki stawiane kursantom:

Kandydat na operatora powinien mieć:

  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych wiszących
    i masztowych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.
Czas trwania:

Program szkolenia przwiduje 35 godzin zajęć w tym 10 godzin zajęć praktycznych.*

Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

II P Podesty ruchome:

  • wiszące
  • masztowe
  • stacjonarne
Egzamin:

Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej
i praktycznej przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

* W przypadku jednoczesnego szkolenia w zakresie podestów ruchomych wiszących i masztowych ilość godzin zwiękasza się o 2 dla zajęć teoretycznych-eksploatacja, oraz o 5 dla zajęć praktycznych.