object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuCena kursu 850 zł

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

Warunki stawiane kursantom:

Kandydat na operatora powinien mieć:

  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.
Czas trwania:

Program szkolenia przwiduje 40 godzin zajęć w tym 10 godzin zajęć praktycznych.

Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

I P Podesty ruchome:

  • wolnobieżne
  • samojezdne montowane na pojeździe
  • przewoźne
Egzamin:

Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej
i praktycznej przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.